Beheermaatregelen

Ten aanzien van de openbare veiligheid is het noodzakelijk dat aangetaste gesteltakken in platanen, die op locaties met een hoge gevaarzetting staan, vroegtijdig worden verwijderd. In de praktijk betekent dit het bij herhaling wegsnoeien van aangetaste takken. Gevolg hiervan op de lange termijn is een esthetisch onbevredigende uitdunning van de onderkroon.

Indien het technisch mogelijk is, kan men natuurlijk proberen de conditie en daarmee de vitaliteit van aangetaste bomen door het regelmatig geven van veel water te verbeteren. In de meeste gevallen zal dit, gelet op de situaties in onze binnensteden en in het licht van het spanningsveld tussen de noodzakelijke boomverzorgingswerkzaamheden en de beschikbaarheid van mankracht en middelen bij de boomeigenaren, niet mogelijk zijn.

Voor de middel- en lange termijn moeten in ieder geval maatregelen genomen worden waarbij het gaat om de verbetering van groeiplaatsomstandigheden. Daarbij is het kunnen geven van water gedurende droge zomerse perioden van belang.