Gevolgen voor de openbare veiligheid

De Massariaziekte tast zowel de fijne twijgen en de verzwakte takken in de bovenkroon aan, als ook gesteltakken in de onderkroon. Omdat platanen vaak langs wegen staan levert de Massariaziekte een probleem op met betrekking tot de openbare veiligheid. Vanwege het acute breukgevaar van recentelijk afgestorven takken moet het verwijderen van aangetaste takken met voorrang plaatsvinden. Omdat doorgaans alleen de bovenzijde van de tak afsterft en het blad kan blijven zitten valt de desbetreffende tak niet op en is de controle bij het begin van het ziekteproces alleen mogelijk met behulp van een hoogwerker of van klimmers.

Hierdoor ontstaat voor de boomeigenaren een verhoogde controle- en onderhoudsplicht. Met de tot nu toe opgedane ervaringen zijn controles op grond van de verhoogde zorgplicht ongeveer tweemaal per jaar nodig. Een speciale scholing van controleurs met betrekking tot het herkennen van de in eerste instantie moeilijk herkenbare symptomen van de aantasting is aan te bevelen.