Massaria in Europa

Sinds het eind van de negentiger jaren kwamen er uit Zuid-Duitsland berichten van boomverzorgers over het op ongebruikelijke wijze afbreken van platanentakken. Berichten over Splanchnonema platani als veroorzaker van schorsschade en rot bij platanen komen zowel uit verschillende Middellandse Zeelanden als uit het zuiden van de Verenigde Staten.

Splanchnonema platani is in Europa dus geen nieuwe veroorzaker van een aantasting. Het is een schimmel die al sinds enkele jaren ten noorden van de Alpen aanzienlijke schade veroorzaakt.

Bij onze oosterburen werd in 2003 de Splanchnonema platani voor het eerst in Koblenz vastgesteld en in verband gebracht met de al enige jaren in Zuid-Duitsland bekende symptomen. In de tussentijd kwamen er vele meldingen over symptomen die deden denken aan de Splanchnonema platani. Prof. Kehr heeft een groot aantal inzendingen vanuit het gehele land microscopisch onderzocht om de Massariaziekte met zekerheid vast te kunnen stellen. Medio 2007 gaat men er in Duitsland vanuit dat de Massariaziekte over geheel Duitsland verspreid is. Daarbij ziet men, afhankelijk van de locale omstandigheden, dat er sprake is van verschillende gradaties in het ziektebeeld.